Barnskötare med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Att jobba med barn och fritid är att jobba med framtiden!"  Citat av elev på barnskötarutbildningen.

Studieform
Heltid gruppundervisning i skolan.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är avsedd för dig som läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska  och inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kommer att läsa 1300 poäng gymnasiekurser inom barn och fritid samtidigt som du läser svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för vårdämneskurserna och som jobbar nära i hop med en svensklärare.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Utbildningen leder till
Efter avslutad utbildning  har  du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och  utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Viktig information
Personliga intervjuer och kartläggning genomförs innan beslut om antagning.
Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

Studiebesök
Kontakta Ewa Zajaczkowska, ewa.zajaczkowska@abf.se om du vill göra studiebesök på skolan.  

Kostnader för eleven
Litteraturen kostar ca 2000 - 3000 kr för hela utbildningen

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. I samband med informationsmötet kommer du göra en skriftlig uppgift och muntlig intervju. Du måste delta i informationsmötet och ha förutsättningar att kunna klara utbildningen för att bli antagen.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl plats.

Apl-perioder
I utbildningen ingår två apl-perioder, dessa är förlaga under studieperiod 3 och 5.

Plats för utbildningen
Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan, Göteborg

Utbildningsanordnare
ABF Vux

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
2019-04-08 2019-06-21
2019-08-05 2019-12-20
2020-01-06 2020-06-19
2020-08-03 2020-12-18
2021-01-11 2021-04-23

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
* läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska * inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
* har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Kurser: 

Hälsopedagogik HALHAL0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs - Studieteknik KGYORI11b 50 Yrkessvenska KGYORI11F 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Naturguidning 1 NAGNAT01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Barns lärande och växande PEDBAS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Kommunikation PEDKOU0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Människors miljöer PEDMÄI0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Skapande verksamhet PEGSKP0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
90 veckor
Poäng: 
1 600
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRS-BSK-1904-GG