Betongarbetare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

En betongarbetare är specialist på arbeten som innehåller betong, ett mångsidigt och mycket starkt material. Det finns  många arbetsområden som hanterar betong vilket gör att ditt yrke alltid innebär nya möjligheter.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till betongarbetare ligger inom ramen för trä-/betong-/murinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningsinnehållet är till viss del samma som för exempelvis murare eller snickare. De gemensamma delarna som är 2/3 av utbildningen syftar till att ge en bredd att stå på medan den sista tredjedelen är specialiserad på betongarbeten. Det ingår också arbetsplatsförlagt lärande, apl, där du är på ett företag och tränar olika moment i utbildningen. Utbildningen innehåller krav på grundläggande matematik och svenska då det är en del beräkningar man gör när man exempelvis ska blanda betong eller räkna ut hur mycket man ska blanda. Det är också viktigt att man kan kommunicera på sin arbetsplats och förstå instruktioner. Utbildningen kräver att man studerar på heltid.

Efter fullgjord utbildningstid gör du 5800 timmar som lärling på en arbetsplats innan du är färdig inom yrket. Det motsvarar cirka 3 år. Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen leder till
Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong, som är ett användningsbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner. De flesta hus vilar på en grund av armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement, t ex väggar eller fasadelement, som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.

Som betongarbetare arbetar du inte enbart  med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t ex väg- och brobyggen. Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men arbetet underlättas av hjälpmedel i form av t ex byggkranar och betongpumpar. Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till små firmor som är specialiserade.

Viktig information
Det finns inga krav på förkunskaper inom det yrke du valt, men det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på apl och i lärlingsanställning. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Movant har öppet för studiebesök varje onsdag mellan klockan 13.00-15.00 hela året.  Du får se skolan, ställa frågor till personal och elever. Kontakta monika.rossing@movant.se

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl- plats.

APL-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder; den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 3, 417 05  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2019-04-08-2019-06-21
2019-06-24-2019-12-27
2020-12-30-2020-06-26
2020-06-29-2020-07-10

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
66 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRY-BET-1904-GG