Byggnadsträarbetare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Byggnadsträarbetaren finns med under hela bygget: från formsättning av grunden till olika takkonstruktioner och inredning. Byggnadsträarbetarna är den största yrkeskåren inom byggbranschen.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till träarbetare ligger inom ramen för trä-/betong-/murinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningsinnehållet är till en viss del samma som exempelvis murare eller betongare. De gemensamma delarna som är 2/3 av utbildningen syftar till att ge en bredd att stå på medan den sista tredjedelen är specialiserad på träarbeten. Det är också många veckor APL som innebär att man är på ett företag och tränar olika moment i utbildningen. Utbildningen innehåller krav på grundläggande matematik och svenska då du ska göra en del beräkningar. Det är också viktigt att du kan kommunicera med din arbetsplats och förstå instruktioner. Utbildningen kräver att du studerar på heltid.

Efter fullgjord utbildningstid gör man 5800 timmar som lärling på en arbetsplats innan du är färdig inom ditt yrke. Det motsvarar cirka 3 år. Information om detta kan läsas på BYNs hemsida.

Utbildningen leder till
Byggnadsträarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. Det märks kanske främst vid ombyggnader där det sällan finns några räta vinklar och kanske inte heller några ritningar. Vid ombyggnader krävs också kunskap om gamla hantverksmetoder och äldre byggteknik. En byggnadsträarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig därför på exempelvis formsättning eller inredning.
 
Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Som träarbetare arbetar du ofta i arbetslag, men kan även innebära självständiga arbeten hos privatpersoner. Du kommer att få montera köksinredningar, gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster och t ex klä hus med panel.

Viktig information
Det finns inga krav på förkunskaper inom det yrke du valt, men det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och i lärlingsanställning. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Movant har öppet för studiebesök varje onsdag mellan klockan 13.00-15.00 hela året.  Du får se skolan, ställa frågor till personal och elever. Kontakta monika.rossing@movant.se

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

APL-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (Arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt samt utifrån de förutsättningar som finns hos din apl-anordnare.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 3, 417 05  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2019-04-08 - 2019-06-21
2019-06-24-2019-12-27
2019-12-30-2020-06-12

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
62 veckor
Poäng: 
1 550
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRY-BTA-1904-GG