Plåtslagare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Det är bra att gilla geometri när du jobbar som plåtslagare! Elev på Plåtslagarutbildningen.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till plåtslagare är för dig som vill arbeta i ett fritt hantverksyrke, med stor variation och med specialistkompetens. Utbildningen är en inriktning av bygg- och anläggningsprogrammet och kursinnehållet är godkänt av branschrådet. Utbildningen har två olika utgångar, en mot ventilationsplåtslagare och en mot byggnadsplåtslagare.

Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Utöver grundkurserna på 800 poäng läser du ytterligare 800 respektive 900  poäng beroende på inriktning. Utbildningstiden kan variera mellan 60- 64 veckor utifrån förkunskaper och egen drivkraft. För att klara utbildningen måste man ha grundläggande svenska och matematik. Detta för att klara av att göra beräkningar på plåt i arbetet. Det är också viktigt att man kan kommunicera med sin arbetsplats och förstå instruktioner. Allt kursmaterial är på svenska. Utbildningen kräver att man studerar på heltid.

Efter fullgjord utbildningstid (2800 timmar - alla godkända kurser) fortsätter du som lärling på en arbetsplats i cirka 4000 timmar. Det motsvarar lite mer än 2 år. Mer information och inspiration om plåtslagaryrket/ventilationsplåtslagare på svenska, engelska och arabiska finner du på pvf.se (plåtslagarnas yrkesnämnd). 

Utbildningen leder till
Byggnadsplåtslagaren arbetar mestadels utomhus och ofta på höga höjder. Du arbetar både på plåtfasader och plåttak. Vissa arbetar med tillverkning av exempelvis fönsterbleck och även montering av dessa. Plåt är ett gammalt och samtidigt högst modernt material som det hela tiden görs en utveckling av. Användningsområdena blir hela tiden bredare och fler.

Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är mycket självständigt. Dessutom ställs höga krav på estetik och funktion. En byggnadsplåtslagare arbetar i många material, dessutom kan rengöring, målning och snöskottning av tak ingå. 

Ventilationsplåtslagare arbetar mest inomhus med att tillverka och montera ventilationskanaler, fläktar och aggregat. Arbetet genomförs både i färdiga hus och ute på byggarbetsplatser. En del ventilationsfirmor har egna verkstäder och tillverkar delvis egna ventilationskanaler. Många ventilationsplåtslagare har specialiserat sig på att sköta drift och underhåll av större anläggningar. Då används ofta ett datoriserat övervakningssystem. Arbetsdagarna varierar och modern teknik är en förutsättning för att klara arbetet.

Studiebesök
Varje onsdag mellan 13.00-15.00 kan du besöka Movant. Kontakta monika.rossing@movant.se

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte före antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl- plats.
 
APL-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (Arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt samt utifrån de förutsättningar som finns hos din APL-anordnare

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen  3, 417 05  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2019-04-08-2019-06-21
2019-06-24-2019-12-27
2019-12-30-2020-06-26
2020-06-29-2020-07-10

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 1 PLTBYG01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 2 PLTBYG02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 3 PLTBYG03 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Plåtslageriprocessen PLÅPLS0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Plåtslageri grunder PLÅPLÅ0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsmontering 1 VEIVEN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsmontering 2 VEIVEN02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsservice VEIVET0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsplåtslageri 1 VELVEN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Luftbehandling VETLUF0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsteknik injustering VETVEL0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
66 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRY-PLT-1904-GG