| GRVUX

 

SÖKANDE MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
Om du har skyddade personuppgifter (det är Skatteverket som beslutar om sekretessmarkering) ska du kontakta din hemkommun för att göra en ansökan.
Du ska inte själv skapa, eller ladda upp några dokument till, ditt studerandekonto utan får instruktioner av den som hjälper dig med din ansökan.
 

Om ansökan

Yrkesvux

Yrkesvuxutbildning
När du går en yrkesvuxutbildning genom GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Yrkesvuxutbildning sker på plats i skolans lokaler. Utbildningen kan även ske på distans och då studerar du hemifrån istället. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande. På så vis får du möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.
 
Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En yrkesvuxutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.

För att få gå en yrkesvuxutbildning måste du ha gått klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning. För en del utbildningar kan du även behöva ha andra kunskaper, läs mer om det i de olika utbildningsbeskrivningarna.

Du kan söka till en yrkesvuxutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha studiebevis eller gymnasiexamen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

När du vill söka till en yrkesvuxutbildning klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du som har en UHR-bedömning ska alltid ladda upp denna till din ansökan.

Antagningsbesked skickas senast ut två veckor innan kursstart.

Yrkesvux med språkstöd

Yrkesutbildning med språkstöd
Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har du möjlighet att läsa en yrkesvuxutbildning med språkstöd. Då kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Under utbildningen läser du även yrkessvenska och får studiehandledning på ditt modersmål vid behov. 

När du går en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Oftast studerar du på lektioner i skolan, men ibland får du även studera hemma. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande. På så vis får du möjlighet att testa yrket på en arbetsplats, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. I en yrkesvuxutbildning med språkstöd kan du ansöka om studiemedel hos CSN för de gymnasiala och grundläggande kurserna.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.

Du kan söka till en yrkesvuxutbildning med språkstöd från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha studiebevis eller gymnasiexamen.

För att få studera på en yrkesvuxutbildning med språkstöd ska du läsa eller ha läst sfi (Svenska för invandrare) eller läsa, men inte ha slutfört, svenska som andraspråk grundläggande. Du måste kunna tillgodogöra dig utbildningen. I utbildningsbeskrivningen står det vilken SFI-nivå du ska ha ett godkänt betyg i för att kunna bli antagen. 

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

När du vill söka till en yrkesvuxutbildning med språkstöd klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här.

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du som har en UHR-bedömning ska alltid ladda upp denna till din ansökan.

Antagningsbesked skickas senast ut två veckor innan kursstart.

Lärlingsvux

Lärlingsutbildning
Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i skolans lokaler. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En lärlingsvuxutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.

För att få gå en lärlingsvuxutbildning måste du ha gått klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning. För en del utbildningar kan du även behöva ha andra kunskaper, läs mer om det i de olika utbildningsbeskrivningarna.

Du kan söka till en lärlingsvuxutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha studiebevis eller gymnasiexamen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

När du vill söka till en lärlingsvuxutbildning klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du som har en UHR-bedömning ska alltid ladda upp denna till din ansökan.

Lärlingsvux med språkstöd

Lärlingsvuxutbildning med språkstöd
Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har du möjlighet att läsa en lärlingsvuxutbildning med språkstöd. Då kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Under utbildningen läser du även yrkessvenska och får studiehandledning på ditt modersmål vid behov.

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i skolans lokaler. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. I en lärlingsvuxutbildning med språkstöd kan du ansöka om studiemedel hos CSN för de gymnasiala och grundläggande kurserna.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.

Du kan söka till en lärlingsvuxutbildning med språkstöd från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha studiebevis eller gymnasiexamen.

För att få studera på en lärlingsvuxutbildning med språkstöd ska du läsa eller ha läst sfi (Svenska för invandrare) eller läsa, men inte ha slutfört, svenska som andraspråk grundläggande. Du måste kunna tillgodogöra dig utbildningen. I utbildningsbeskrivningen står det vilken SFI-nivå du ska ha ett godkänt betyg i för att kunna bli antagen. 

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

När du vill söka till en lärlingsvuxutbildning med språkstöd klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du som har en UHR-bedömning ska alltid ladda upp denna till din ansökan.

Validering av yrkeskompetens

Validering
Om du tidigare arbetat med ett yrke men saknar betyg eller intyg som visar dina kunskaper kan du ansöka om validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Efter genomförd validering får du betyg eller intyg på dina kunskaper. I vissa fall erbjuds du att komplettera dina kunskaper med utbildning, för att uppnå fullständig yrkeskompetens. 

Valideringen är avgiftsfri, men du får själv köpa ev. kursmaterial som behövs.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.

För att få genomföra en validering måste du ha gått klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning samt ha tillräcklig erfarenhet från det yrke du avser validera dina kunskaper inom. 

Du kan ansöka om validering från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha studiebevis eller gymnasiexamen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

När du vill ansöka om validering klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här

Om du behöver hjälp med din ansökan ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du ansöker ska du beskriva vilken erfarenhet du har av yrket, vilka arbetsuppgifter du har haft och hur länge du har arbetat med det. Skicka med arbetsgivarintyg och även med eventuella betyg från utbildning inom yrket. Du som har en UHR-bedömning ska alltid ladda upp denna till din ansökan.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Har du inte laddat upp bilagorna i samband med att du skickat in din ansökan kan du klicka på den här länken för att se du hur du ska göra för att komplettera i efterhand.