| GRVUX

 

Om ansökan

Yrkesvux

Utbildningsform:

Yrkesutbildning
När du går en yrkesutbildning hos GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Mest tid tillbringar du på lektioner i skolan eller jobbar med grupparbeten, men ibland hålls även utbildningen på distans och då studerar du hemifrån. Det är också vanligt att flera veckor av utbildningen är praktik på arbetsplats. Då får du prova på ditt yrke och skapa kontakter i arbetslivet.

Hur lång utbildningen är beror på vilket yrke du har valt att utbilda dig till, det kan vara allt mellan sex månader och två år.

Utbildningarna avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En yrkesutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få gå en yrkesutbildning måste du ha gått klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning. För en del utbildningar kan du även behöva ha andra kunskaper, läs mer om det under förkunskapskrav vid informationen om varje utbildning.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Du kan söka till en yrkesutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg från gymnasiet för att få gå en yrkesutbildning.

Ansökningsinformation:

När du vill söka till en yrkesutbildning går du vidare till ansökningssidan genom att klicka på länken som finns i informationen om den utbildning som du vill gå. Du kan också hitta länken här, studerandekonto GR Alvis

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen kan du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.
När du söker yrkesutbildningen är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i förkunskapskraven.
Du kan antingen scanna in dem och skicka med när du söker utbildningen via ditt studerandekonto i GR Alvis eller kopiera dem och skicka papperskopior till vuxenutbildningen i den kommun där utbildningen du söker går. Har du sökt flera utbildningar, skicka till den kommun som arrangerar ditt förstahandsval. Här hittar du adresser.

Antagningsbesked skickas normalt senast ut två veckor innan kursstart, men vi  försöker alltid skicka dem tidigare om det är möjligt.

Lärlingsvux

Utbildningsform:

Lärlingsutbildning
Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats. Hur lång utbildningen är beror på vilket yrke du har valt att utbilda dig till, allt mellan sex månader och två år. Utbildningen planeras och genomförs med hjälp och stöd av lärare från vuxenutbildningen och handledare på arbetsplatsen. Det gör att du får en mycket bra utbildning med möjlighet till referenser och kontaktnät för att kunna jobba med ett yrke du brinner för.

Vad krävs av lärlingen?
När du är lärling på en arbetsplats deltar du i företagets ordinarie verksamhet. Det innebär att du ska följa de arbetstider och regler som gäller där. För att klara av lärlingsutbildningen är det viktigt att kunna ta ansvar, arbeta självständigt och vara noggrann.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få bli lärling måste du ha gått klart grundskolan eller annan utbildning som räknas som grundskola. För en del utbildningar kan du även behöva ha andra kunskaper, läs mer om det under förkunskapskrav vid informationen om varje utbildning. Du kan söka till en lärlingsutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet för att bli antagen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Lärlingsutbildning är studiemedelsberättigad.

Ansökningsinformation:

Du som vill bli lärling ska kontakta vuxenutbildningen i kommunen där du bor.

Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform:

Yrkesutbildning med språkstöd
Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket. Kurserna är på gymnasienivå.

Oftast studerar du på lektioner i skolan, men ibland får du även studera hemma. I många yrkesutbildningar får du ha praktik i flera veckor. Då får du vara på en arbetsplats och lära dig att arbeta med yrket.

Oftast studerar du mellan ett och två år. Utbildningen är avgiftsfri men du måste köpa dina böcker.

I en yrkesutbildning med språkstöd är de gymnasiala och grundläggande kurserna studiemedelsberättigade. För mer information om dina möjligheter att få bidrag och låna pengar kontakta CSN. Läser du svenska för invandrare bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare före du söker studiemedel. Om du är nyanländ i Sverige eller inskriven på Arbetsförmedlingen ska du i första hand kontakta dem för att få mer information om din finansiering under studietiden.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få studera på en yrkesutbildning med språkstöd ska du läsa eller ha läst sfi (Svenska för invandrare) eller läsa men inte slutfört Svenska som andraspråk grundläggande. Du måste också kunna tillgodogöra dig utbildningen vilket innebär att du bör ha slutförd grundskoleutbildning eller motsvarande.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

För några utbildningar ska du även ha fler kunskaper. Det kan du läsa om där det står förkunskapskrav vid informationen om yrkesutbildningen på GRvux:s hemsida. Om du saknar betyg eller intyg kan du få göra ett test där du visar dina kunskaper.

Du kan söka till en yrkesutbildning med språkstöd från den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Om du är mellan 16 och 19 år ska du prata med gymnasieskolan i den kommun som du bor i.

Ansökningsinformation:

Du som vill söka en yrkesutbildning med språkstöd ska gå in på www.GRvux.se. Klicka på länken som finns i informationen om utbildningen så kommer du till en ansökningssida i ett annat system, GRalvis. Du kan också hitta länken här, studerandekonto GR Alvis. Om du behöver hjälp med att söka yrkesutbildningen kan du prata med vuxenutbildningen i kommunen som du bor i.

Om du har tillgång till betyg, intyg eller annan information som visar att du har förkunskaper som du behöver för de sökta utbildningarna ska du kopiera dem. Skicka kopiorna till vuxenutbildningen i den kommunen som den yrkesutbildning du helst vill gå finns.

Adresser till vuxenutbildningarna i de olika kommunerna hittar du här.

Antagningsbesked skickas normalt senast ut två veckor innan kursstart, men vi  försöker alltid skicka dem tidigare om det är möjligt.

Validering av yrkeskompetens

Utbildningsform:

Validering
Du som har arbetat med ett yrke men inte har några betyg eller intyg som visar vilka kunskaper du har kan ansöka om validering. Validering innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Efter valideringen får du betyg eller intyg, och eventuellt finns även möjlighet att läsa vissa kompletterande kurser.

Validering är avgiftsfritt men du får själv köpa tillkommande kursmaterial, exempelvis böcker. Du kan även söka studiemedel hos CSN, läs mer om det på deras hemsida.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få söka validering måste du ha gått klart grundskolan eller motsvarande. Ofta behöver du även ha erfarenhet av yrket, läs mer om det under förkunskapskrav vid informationen om varje utbildning. Du kan söka validering från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg från gymnasiet för att kunna söka validering.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Ansökningsinformation:

När du vill söka validering klickar du på länken som finns vid informationen om den utbildning du vill gå. Du kan också hitta länken här: https://gr.alvis.gotit.se/Student/

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen kan du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

Valideringen delas in i tre steg:

  1. Den som bedöms ha tillräckliga förkunskaper genomgår en kartläggning av sin erfarenhet.
  2. Om personen har de kunskaper som krävs för att få en validering görs en fördjupad kartläggning och bedömning av kunskaperna.
  3. Vid behov kan eventuell kompletterande utbildning tillkomma.

När du söker ska du beskriva vilken erfarenhet du har av yrket, vilka arbetsuppgifter du har haft och hur länge du har arbetat med det. Skicka även med arbetsgivarintyg om du har några och även med eventuella betyg från utbildning inom yrket.