Yrkesvux | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version
Ansökningsinformation: 

Yrkesvuxutbildning
När du går en yrkesvuxutbildning genom GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Yrkesvuxutbildning sker på plats i skolans lokaler. Utbildningen kan även ske på distans och då studerar du hemifrån istället. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande. På så vis får du möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.
 
Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En yrkesvuxutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Vem får söka?: 

<p>Utbildningarna &auml;r till f&ouml;r dig som &auml;r folkbokf&ouml;rd i n&aring;gon av&nbsp;<a class="infotip" href="#" title="Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö">G&ouml;teborgsregionens 13 kommuner</a>.</p>
<p>F&ouml;r att f&aring; g&aring; en yrkesvuxutbildning m&aring;ste du ha g&aring;tt klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning. F&ouml;r en del utbildningar kan du &auml;ven beh&ouml;va ha andra kunskaper, l&auml;s mer om det i de olika utbildningsbeskrivningarna.</p>
<p>Du kan s&ouml;ka till en yrkesvuxutbildning fr&aring;n och med den 1 juli samma &aring;r som du fyller 20 &aring;r. &Auml;r du yngre &auml;n 20 &aring;r m&aring;ste du ha slutbetyg/examensbevis fr&aring;n gymnasiet.</p>
<p>Lagen om ny m&ouml;jlighet till uppeh&aring;llstillst&aring;nd f&ouml;r vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, tr&auml;dde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i G&ouml;teborgsregionen och har f&aring;tt ett tidsbegr&auml;nsat uppeh&aring;llstillst&aring;nd f&ouml;r gymnasiala studier har m&ouml;jlighet att l&auml;sa en yrkesutbildning genom GRvux, &auml;ven om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. F&ouml;r att g&ouml;ra en ans&ouml;kan beh&ouml;ver du kontakta studie- och yrkesv&auml;gledare p&aring; vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du&nbsp;<a href="https://www.grvux.se/kontakt">h&auml;r</a>.</p>
<p>Bor du inte i n&aring;gon av&nbsp;<a class="infotip" href="#" title="Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö">G&ouml;teborgsregionens 13 kommuner</a>&nbsp;m&aring;ste din hemkommun betala f&ouml;r utbildningen.</p>

Hur ansöker jag?: 

När du vill söka till en yrkesvuxutbildning klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

När du söker till en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i förkunskapskraven. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du kan också kopiera dokumenten och skicka papperskopior till vuxenutbildningen i den kommun där utbildningen du söker anordnas. Har du sökt flera utbildningar ber vi dig skicka kopiorna till den kommun som anordnar ditt förstahandsval. Här hittar du adresser till vuxenutbildningen i de aktuella kommunerna.

Antagningsbesked skickas senast ut två veckor innan kursstart.