Yrkesvux med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version
Ansökningsinformation: 

Yrkesutbildning med språkstöd
Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har du möjlighet att läsa en yrkesvuxutbildning med språkstöd. Då kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Under utbildningen läser du även yrkessvenska och får studiehandledning på ditt modersmål vid behov. 

När du går en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Oftast studerar du på lektioner i skolan, men ibland får du även studera hemma. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande. På så vis får du möjlighet att testa yrket på en arbetsplats, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. I en yrkesvuxutbildning med språkstöd kan du ansöka om studiemedel hos CSN för de gymnasiala och grundläggande kurserna.

Vem får söka?: 

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner.
Du kan söka till en yrkesvuxutbildning med språkstöd från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Om du är under 20 år ska du prata studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan du går i eller på vuxenutbildningen i den kommun som du bor.
För att få studera på en yrkesvuxutbildning med språkstöd ska du läsa eller ha läst sfi (Svenska för invandrare) eller läsa, men inte ha slutfört, svenska som andraspråk grundläggande. Du måste också kunna tillgodogöra dig utbildningen. För att kunna avgöra det kallar vi dig eventuellt till en intervju.
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.
Bor du inte i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner måste din hemkommun betala för utbildningen.

Hur ansöker jag?: 

När du vill söka till en yrkesvuxutbildning med språkstöd klickar du dig vidare till webbansökan. Du hittar en länk längst ner på webbplatsen eller som en grön knapp, med texten Ansök nu, i någon av utbildningsbeskrivningarna. Du kan också hitta länken till webbansökan här.
Om du behöver hjälp med att söka utbildningen ska du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.
När du söker till en yrkesvuxutbildning med språkstöd är det viktigt att du skickar med eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i utbildningsbeskrivningen. Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp till ditt studerandekonto i webbansökan. Du kan också kopiera dokumenten och skicka papperskopior till vuxenutbildningen i den kommun där utbildningen du söker anordnas. Har du sökt flera utbildningar ber vi dig skicka kopiorna till den kommun som anordnar ditt förstahandsval. Här hittar du adresser till vuxenutbildningen i de aktuella kommunerna.
Antagningsbesked skickas senast ut två veckor innan kursstart.