Om GRvux | GRVUX

 

Vad vi erbjuder dig

GRvux erbjuder möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå inom Göteborgsregionen. Fokus ligger på utbildningar som leder till jobb. Utbildningarna är avgiftsfria och för de som studerar finns det möjlighet att söka studiemedel hos CSN. Läser du sfi kurser gäller dock andra regler.

Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta studievägledningen på vuxenutbildningen i kommunen där du bor.

Du kan träffa oss på mässor och informationsträffar. När vi har något planerat kan du läsa om det på vår Facebooksida.

Vill du kontakta GRvux så kan du skicka ett mail till oss på vux@grkom.se.

Är du företagare och vill komma i kontakt med oss, t.ex. för att diskutera era kompetensbehov, skicka ett mail på adressen ovan.

Vad gör vi mer?

GRvux är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund som arbetar för att de 13 kommuner som hör till regionen ska kunna samarbeta i olika frågor. Kommunerna som ingår i GR är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Under 2013 - 2015 genomfördes i GRs regi GRINT - ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen. Projektet bedrevs av GRvux och Pedagogiskt Centrum på avdelningen GR Utbildning som ett resultat av många års regional samverkan kring sfi, språkstöd och integrationsfrågor bland medlemskommunerna inom GR. Genom GRINT ska lärande exempel, kunskapsdelning och målgruppens egen röst skapa ett underlag vars långsiktiga effekter kommer att bidra till hållbar utveckling av sfi- och språkstödssatsningar både på regional och på nationell nivå. Läs mer om projektet på www.GRINT.se.