Om GRvux | GRVUX

 

Om GRvux 

GRvux är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund som arbetar för att de 13 kommuner som hör till regionen ska kunna samarbeta i olika frågor. Kommunerna som ingår i GR är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

GRvux erbjuder möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom Göteborgsregionen. Utbildningarna tas fram i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis vet vi att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas. Utbildningarna är avgiftsfria och för de som studerar finns det möjlighet att söka studiemedel hos CSN. De regionalt sökbara yrkesutbildningarna finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom kommunala medel. Från och med 2021 delfinansieras statsbidraget med EU-medel.

Under och efter studierna följer vi upp kvaliteten i utbildningarna genom enkäter till våra elever. På så vis kan vi konstatera att fler än åtta av tio deltagare har fått jobb eller fortsatt sina studier ett halvår efter att de avslutat sina yrkesutbildningar. Det är därför viktigt att ni som studerar tar tillfället i akt att lämna era åsikter och bidra till den höga kvaliteten i samband med studerandeuppföljningarna. 

Du har möjlighet att följa senaste nytt från GRvux på Facebook
 

Vanliga frågor 

Har du frågor om utbudet och dina möjligheter till studier? Kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i kommunen där du bor.

Har du frågor om din ansökan? Kontakta vuxenutbildningen i den kommun där utbildningen erbjuds. 

Har du blivit av med dina inloggningsuppgifter till webbansökan? I så fall behöver du personligen besöka vuxenutbildningen i din hemkommun för att identifiera dig och få tillgång till ditt studerandekonto. 

Har du andra frågor, vänligen kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.