Tillgänglighetsredogörelse | GRVUX

 

Tillgänglighet för www.grvux.se
Göteborgsregionens kommunalförbund, enheten för vuxenutbildningssamverkan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.grvux.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 
Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
 
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.grvux.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 24 timmar.
 
Du kan kontakta oss på följande sätt:
• lars.jerkeman@goteborgsregionen.se
• 031-335 5048
 
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
 
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
 
Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Hemsidan går inte att navigera med enbart tangentbord. Tab-följden är otydlig och popup-fönster går bara att stänga med mus-klick.
  • Länkar är ibland otydligt beskrivna och vissa är bara markerade i färg.
  • Bild och videomaterial är inte alltid beskrivet i text.
  • Det är svårt att hoppa förbi innehåll för den som lyssnar på hemsidan.
  • Text går inte alltid att förstora.
  • Koden validerar inte, anger inte vilken roll sidans delar har eller sidans språk.

 
Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.grvux.se och dess undersidor.
Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades den 1 december 2020.